Tražimo nove lokacije!

Gyms4you uvijek traži nove lokacije za proširenje mreže svojih fitness klubova.

Ako ste vlasnik prostora ili znate za prostor koji bi nam mogao biti zanimljiv (veličine od 600 – 1200 m2), javite nam se emailom. Osnovne podatke o prostoru i lokaciji, kao i svoje kontakt informacije, pošaljite na adresu:

premises@gyms4you.com

premises@gyms4you.com

Search

+