Izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

GYMS4YOU d.o.o. Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB 75049241440  („GYMS4YOU“), kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da se Vaši osobni podaci dostavljaju sa web stranice www.gyms4you.com (dalje u tekstu „web stranice“) i da će biti obrađeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka koje ustupate GYMS4YOU putem ovih web stranica u svrhu dostavljanja informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama GYMS4YOU. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u jednu od prijavnih formi/obrazaca dostupnih na ovim web stranicama.

GYMS4YOU će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka koju možete pročitati ovdje, sukladno Politici, Uporabi kolačića i sukladno drugim primjenjivim propisima Republike Hrvatske, a uvijek uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. GYMS4YOU štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su dozvoljeni zakonima.

Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka. Opoziv privole možete podnijeti poštom na gore navedenu adresu ili e-mailom na adresu: osobnipodaci@gyms4you.com. Također, imate pravo dobiti uvid u svoje podatke koji se obrađuju te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate GYMS4YOU da obrađuje i koristi vaše osobne podatke za navedenu svrhu. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina.

 

Search

+